Třída 9.A

V chemii probíráme směsi. Jáchym a Linda připravili ukázky emulze, Jirka vytvořil pěnu, Timothy a Fanda (ponechal sáček s čajem ve vodě) nás seznámili s tím, jak vzniká suspenze. Suspenze je různorodá směs pevné a kapalné látky. Emulze je složena ze vzájemně nemísitelných kapalin. Pěna je různorodá směs plynu a kapaliny. Roztoky jsou stejnorodé směsi. Ukázky roztoků nám předvedli Linda a Fanda.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Poslední den ve škole v roce 2019 se nesl ve vánoční atmosféře. Nejdříve jsme se vypravili do kina na pohádku Hodinářův učeň. Potom jsme se ve třídě posadili k vánočnímu stromečku. Pozvání na besídku přijala i naše bývalá paní učitelka Javůrková, a to jsme byli moc rádi. Linda nás všechny přivítala a společně jsme si zazpívali několik vánočních koled. Natálka zahrála na flétnu a Eminka na klarinet. Linda zpívala a Deniska s Vojtíkem ji doprovázeli hrou na kytaru. Dušan zahrál několik skladeb na baryton a Matyáš na trubku. Potom si zahráli i společně. Jáchym se stal na chvíli kouzelníkem a Denča nás pobavila svými vtipy. Všechna vystoupení se moc povedla. Nakonec jsme si rozdávali dárečky, ochutnávali cukroví a společným přípitkem do nového jsme si popřáli hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

text a foto: Mgr. Dostálová Dagmar, třídní učitelka 5. A

V měsíci listopadu jsme pracovali na projektu ENERGIE. Dozvěděli jsme se plno informací. Už víme, jaké druhy elektráren máme v ČR, co jsou obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie a jak a proč musíme energií šetřit. Každá skupinka vytvořila informační plakát k danému typu elektrárny a vyrobila její model.

text a foto: Mgr. Dostálová Dagmar, třídní učitelka 5. A

V úterý 10. 12. se na naší škole tradičně konal Den otevřených dveří spojený s vánočními dílnami. Všichni jsme si vychutnávali vánoční atmosféru, poslouchali koledy a tvořili maličkosti pro radost. Naše třída vyráběla s malými návštěvníky vánoční přání. Všichni pomocníci si zaslouží velkou pochvalu za trpělivost a milý přístup k dětem.

text a foto: Mgr. Dostálová Dagmar, třídní učitelka 5. A

V pátek 15. listopadu se na naší škole uskutečnil projektový den k 30. výročí sametové revoluce. V naší třídě jsme nejdříve zhlédli dva krátké animované filmy - co předcházelo revoluci a její průběh. Nejdůležitější pojmy jsme si napsali na tabuli. Potom jsme navštívili muzeum, kde jsme si prohlédli komentovanou výstavu - Sametová revoluce v Trutnově s dobovými fotografiemi z prvních demonstrací v našem městě a z návštěvy prezidenta Václava Havla. Výstava též připomněla odchod okupační sovětské armády a první demokratické volby. Před odchodem z muzea jsme si s průvodkyní vyplnili pracovní list. Ve škole nás navštívila děvčata z 9. A, která měla pro nás připravenou přínosnou prezentaci, video a křížovku. Na závěr jsme si ve skupinkách vyrobili plakát s nejdůležitějšími informacemi z celého dne. 

text a foto: Mgr. Dostálová Dagmar, třídní učitelka 5. A

Back to top