Třída 8.B

Seznámili jsme se se školou a našli jsme si nové kamarády. Poznáváme, co je to vyučování, jak trávit přestávky a co si máme přinést každý den do školy. Začínáme se orientovat v rozvrhu. Uvolňujeme ruce a prstíky, hledáme shodné a rozdílné znaky, určujeme počty, cvičíme, zpíváme a tvoříme. Slavíme první poprvé - domácí úkol, pochvaly, známky, ...

Back to top