Třída 8.B

Žáci sedmých tříd pracovali v průběhu února a března 2023 na úkolu, který se týkal krystalizace nasyceného roztoku chloridu sodného (kuchyňské soli). Krystalizace je schopnost látek vylučovat se z roztoků v podobě krystalů. Žáci si připravili nasycený roztok chloridu sodného, tento roztok následně postavili v otevřené sklenici na bezpečné místo a nechali volně odpařovat kapalinu. V průměru po dobu cca dvaceti dnů žáci zaznamenávali (popis + fotografie), jak se kapalina odpařuje a sůl krystalizuje. Výsledky svého pozorování následně uložili do kurzu chemie v Classroomu. Některé práce byly velmi zdařilé.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

V pátek 16. 3. 2023 nám při hodině chemie Jirka předvedl chromatografii na křídě. Na křídu namaloval proužek fixem a křídu postavil do misky s vodou. Křída postupně nasávala vodu a unášela s sebou složky barviva. Každá složka má kromě jiné barvy také jinou hmotnost. Lehčí barviva vzlínají výše než těžší barviva. Na křídě jsme následně pozorovali jednotlivé barevné složky.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Minulý týden uspořádali žáci ze 7. B dvě anglická interaktivní divadelní představení s názvem Stone Soup - Kamenná polévka, na která pozvali mladší spolužáky z tříd 3. A a 3. B. Příběh o tulákovi, který přelstil starou lakomou ženu, děti nejen pobavil, ale také otestoval jejich schopnost se do vystoupení v angličtině zapojit. Děkujeme za návštěvu a těšíme se zase příště.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: paní Drygalská Naďa, učitelka Aj

A vezmeme-li jablka tři, mělo by to platit trojnásobně. Anebo k nim přidáme mouku, máslo, cukr a podle anglického receptu upečeme jablečný drobenkový koláč. Stejně jako angličtináři ze 7. B, kteří si na výsledku náramně pochutnali. Nezkusíte to také?

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: paní Drygalská Naďa, učitelka Aj

Při hodině chemie jsme si vyzkoušeli, jak změřit veličiny důležité pro výpočet hustoty. Těleso z pevné, stejnorodé látky jsme zvážili. Následně jsme vybrali vhodný odměrný válec a zapsali objem vody. Do odměrného válce s vodou jsme ponořili pevné těleso a zjistili objem vody s tělesem. Z rozdílu těchto objemů jsme vypočítali objem tělesa. Hmotnost a objem tělesa jsme dosadili do vzorce pro výpočet hustoty a vypočítali hustotu pevné látky v g/cm3 a kg/m3.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top