Třída 8.B

Školní výlet jsme v červnu absolvovali z Trutnova na Černou horu a zpět: autobusem, pěšky, lanovkou, koloběžkou, během, vlakem.

 

text a foto: Mgr. Kyselicová Jana, třídní učitelka 3. B

Žáci u letadla si připomněli 17. listopad 1989 po svém. Ve spolupráci s městkou policií si vyzkoušeli atmosféru jako před 30 lety na vlastní kůži. Společně se svými učiteli se na tento okamžik pečlivě připravovali nejdříve výrobou transparentů s pádnými hesly a karafiátů, ale také povídáním s učiteli, kteří jim atmosféru před 30 lety přiblížili a vysvětlili. Žáci o spolupráci s městskou policií nevěděli a o to byli více překvapeni jejich příjezdem a zásahem. Při demonstraci na školním dvoře přijelo za zvuku majáků policejní auto, které demonstrantům zatarasilo cestu při průchodu. Vyběhli těžkooděnci se štíty a pod řízením velitele zásahu začali demonstranty vyzývat k ukončení činnosti a poté postupně vytlačovat. Naši žáci se však nedali zastrašit a pokojným způsobem za skandování hesel „nechceme násilí“ nebo „máme holé ruce“ či předáváním karafiátů zásahové jednotce dávali najevo svůj nesouhlas s policejním zásahem. Nakonec byli dva žáci odvlečeni do policejního antonu. Po ukázce událostí ze 17. listopadu 1989 si všichni žáci mohli prohlédnout výstroj pořádkové jednotky městské policie, podebatovat se strážníky i s velitelem a zeptat se na vše, co je zajímalo … a že toho nebylo málo.

Tímto bychom také chtěli jménem svým, ale hlavně jménem dětí poděkovat vedení školy a všem zúčastněným strážníkům městské policie za ochotu, vstřícnost a spolupráci.  

 

text: RNDr. Teichmann Jiří, garant akce

foto: pan Šálek Miloš

V pátek 8. 12. jsme se vypravili na adventní výlet do Hrádku u Nechanic. Tam nás čekala zajímavá exkurze s vánoční tématikou. Podívali jsme se, jak se žilo na zámku a dozvěděli se, jaké tradice se na Vánoce dodržovaly a dodnes zachovaly.

 

 

text a foto: Mgr. Kyselicová Jana, třídní učitelka 2. B

Ve školní tělocvičně se setkali žáci druhých a třetích ročníků, aby podpořili své spolužáky vystupující ve školním kole recitace a zpěvu.

 

Umístění v recitaci:

1. místo: Lukáš Kudrnáč, 3. A - postup do okresního kola

2. místo: Tereza Dragounová, 3. B – postup do okresního kola

3. místo: Tomáš Straka, 2. C a Martin Lebedinský, 3. A

 

Umístění ve zpěvu:

1. místo: Tereza Dragounová, 3. B – postup do okresního kola

2. místo: Natálie Sadílková, 3. A

3. místo: Rozálie Daňsová, 2. C a Lucie Horká, 3. C

 

Výhercům gratulujeme a prvním umístěným přejeme úspěch při okresním kole.

text a foto: Mgr. Voleská Zuzana, třídní učitelka 2. C

…to je název představení, které jsme v adventním čase navštívili. Dětem se divadlo líbilo, protože se dozvěděly o vánočních tradicích a narození Ježíška.

 

text a foto: Mgr. Kyselicová Jana, třídní učitelka 2. B

Back to top