Třída 8.B

Na pondělí 5. 12. jsme se všichni dlouho těšili. Během dne jsme plnili matematické úkoly s čerty, v češtině jsme pracovali s anděly, ve výtvarné dílně jsme si vyrobili anděly i čerty, a dozvěděli jsme se více o svátku sv. Mikuláše a o tradicích s ním spojených. Čekala nás také společná pekelně nebeská diskotéka.

Zavítal k nám i opravdový Mikuláš s čertem. Předvedli jsme jim, co jsme se naučili, Mikuláš nás odměnil sladkým dárečkem a čert si do pekla naštěstí nikoho neodnesl.

 

 

text a foto: Mgr. Kyselicová Jana, třídní učitelka 2. B

Nejen, že máme za sebou slavnostní pasování na čtenáře, ale už jsme všichni hrdí písaři!

Od teď píšeme všichni perem ! Hurá!

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B

Máme za sebou barevný týden, ve kterém jsme se každý den scházeli ve škole v jiné barvě. O velké přestávce jsme plnili barevné úkoly a prozářili krásně celou školu. Podívejte se, jak nám to slušelo...

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B

1. 6. mají svátek všechny děti na světě, a proto jsme ho prožili venku na školní zahradě!

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B

Od září se seznamujeme s písmenky, slabiky, slovy a čteme či tvoříme věty. Jsme schopni přečíst delší vyprávění a dokážeme o něm vyprávět. Učíme se orientovat v textu a seznamujeme se s prvními knížkami. Odměnou za naše celoroční snažení nám bylo Pasování na čtenáře, které pro nás připravila královna Abecedky a její šašek.

Celé dopoledne, 19. 5. 2017,  jsme dokazovali, že jsme hodni být pasováni na opravdového čtenáře, čekaly nás nelehké úkoly. Dařilo se nám a slavnostně nám byla předána placka Čtenáře a záložka do našich knih. HURÁÁÁ!

 

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B

Back to top