Třída 8.B

10.11. jsme se účastnili programu "Co skrývá popelnice" ve středisku ekologické výchovy v Horním Maršově. Seznamovali jsme se s odpadovou problematikou, zjistili jsme, jak dlouho se různé druhy odpadu rozkládají, už víme, co znamená slovo recyklace, zamysleli jsme se nad tím, jak můžeme sami pomáhat životnímu prostředí. Před odjezdem zpět do školy nám nachumelilo, tak jsme si užili i prvního sněhu:).

 

 

V pátek 14. října jsme se vydali společně s dětmi a paní učitelkou z 1.C na dlouhou procházku podzimní krajinou. Předem jsme se rozdělili na skupinky a podle zadaných úkolů jsme hledali plody s listy určitých stromů či keřů. Úkoly jsme hravě zvládli, vše poznali, a nejen to, pozorovali jsme přírodu ukládající se k zimnímu spánku, podzimně zbarvené listy, a měli jsme štěstí i na poznávání hub zblízka.

V pátek 16. září jsme se vydali na ZŠ Komenského, kde jsme se seznamovali s pravidly bezpečného chování chodců a cyklistů.
Smyslem tohoto projektu bylo aktivně zapojit žáky prvních tříd do nácviku bezpečného pohybu v silničním provozu. Žáci byli zábavnou formou proškoleni o tom, jak se mají chovat a na co si například dát pozor při cestě do školy i během volnočasových aktivit.
Čekaly nás čtyři stanoviště, kde jsme si ověřili, že se umíme v autě připoutat, že známe různé druhy reflexních prvků, a že víme, jak se chránit při jízdě na kole. Někteří z nás si poprvé mohli vyzkoušet první pomoc na figuríně.
Na svých stanovištích nás přivítali policisté a hasiči s plným vybavením.
Celé dopoledne nás provázeli zábavní moderátoři a dostali jsme tu možnost zhlédnout jedinečnou exhibici mistra světa na kole BMX.

V pondělí 10. října jsme poprvé navštívili Městskou knihovnu v Trutnově. Nejdříve jsme se pohodlně usadili mezi plné police knížek na barevné "lentilky", společně jsme přicházeli na to, proč existují knihovny, proč si knížky vlastně půjčujeme a jak o ně správně pečujeme. Poté jsme se nedočkavě rozutekli mezi lákavé knížky, kterými jsme listovali a do mnohých se i začetli. Strávili jsme tam
velmi příjemný čas a těšíme se na další návštěvu.

Seznámili jsme se se školou a našli jsme si nové kamarády. Poznáváme, co je to vyučování, jak trávit přestávky a co si máme přinést každý den do školy. Začínáme se orientovat v rozvrhu. Uvolňujeme ruce a prstíky, hledáme shodné a rozdílné znaky, určujeme počty, cvičíme, zpíváme a tvoříme. Slavíme první poprvé - domácí úkol, pochvaly, známky, ...

Back to top