Třídy

V úterý 28. 1. 2020 jsme s paní učitelkou navštívili městskou knihovnu, abychom se dozvěděli, k čemu nám knihovna slouží, co tam mohu dělat a jak funguje půjčování knížek. V červnu se tam opět vypravíme, aby nás princezna Abecedka I. pasovala na čtenáře.

 

ext a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

V úterý 14. 1. jsme se v rámci projektu Sám sebou zabývali tématem kamarádství. Hledali jsme 3 klíče k přátelství. Nakonec jsme zjistili, že je známe: Mluv se všemi hezky. Nikoho neodstrkuj. Nikomu neubližuj. A také jsme si zavedli jedno zlaté pravidlo: Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě.

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

Ráno jsme viděli filmovou pohádku Hodinářův učeň a poté jsme měli vánoční besídku. Povídali jsme si o vánočních zvycích, plnili různé úkoly a nakonec si rozbalili dárek od Ježíška.

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

Ve středu 11. 12. jsme měli možnost vyzkoušet si, jak se vyrábí vánoční ozdoby ze skla. Každý z nás si vyrobil nějakou ozdobu, rampouch nebo vyfoukl baňku.

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

Ve výtvarné výchově jsme si vyrobili vánoční ozdobu z keramiky, naučili jsme se, jak ozdobit engobou keramiku a také jak zvoneček glazurovat.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

Dnes jsme se celý den věnovali tématu Mikuláš. Pracovali jsme na čertovských úkolech nejen v matematice, ale také jsme četli o rodině čertů, naučili jsme se zimní měsíce a kreslili, koho z nich máme nejraději. Během vyučování nás také Mikuláš se svou družinou navštívil. Moc nás chválil a dostali jsme od něj diplom za krásné psaní a právo psát perem.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

Během podzimu jsme vytvořili spoustu nádherných obrázků.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

Back to top