Třída 6.C

V rámci školního projektu Sám sebou jsme ve středu 28. 11. 2018 absolvovali první část programu Etických dílen s názvem ,,Buďme kamarádi“. Jde o preventivní program, který pomáhá dětem řešit každodenní problémy a vypořádat se s nepříjemnými situacemi. Hravou formou rozvíjí sociální dovednosti. Zavítal k nám maňásek Zajda, s jehož pomocí jsme dokázali vyjádřit, jak je možné potěšit kamaráda, co pro něj mohu udělat hezkého a jak se hezky a ohleduplně chovat ke svým spolužákům a kamarádům.

 

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 1. C

Celé dopoledne byly brambory naše kamarádky. S bramborami jsme počítali, četli, psali. Naučili jsme se o bramboře básničku. Teď už také víme, kde brambory rostou, jak a kdy se sklízejí, co se z nich vyrábí. Na čtvrtce nám vyrostl ,,strom bramborovník“.  Nejvíc nás bavila soutěž o nejkrásnější ,,Miss bramboru“.

 

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 1. C

V rámci projektu ,,Zdravé zuby“ jsme se dozvěděli, jak o své zoubky správně pečovat. Budoucí paní doktorky zubařky nám nejprve ukázaly obrázky ošklivých a zkažených zubů. Potom nám vysvětlily, jak se o ně máme starat, abychom je měli zdravé a krásné. S nimi jsme si ve třídě zkusili zoubky dobře vyčistit.

 

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 1. C

Tak jsme se dočkali. Když jsme v Živé abecedě zvládli prvních 9 písmenek, dostali jsme od paní učitelky svůj SLABIKÁŘ. V něm nás čeká zvládnout zbylá písmenka abecedy. Už je umíme spojovat do slabik, čteme slova, věty. Až se tím ,,prokoušeme“, začneme si číst první pohádky, knížky.

 

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 1. C

Poznáváme písmenka, spojujeme je do slabik a slov a moc nás to baví. Dokážeme si už přečíst první slova, krátké věty. Snažíme se i napsat s, l… někomu to jde lépe, někomu to bude trvat déle, ale naučíme se to během první třídy všichni.

 

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 1. C

Back to top