Třída 6.C

Celé dopoledne byly brambory naše kamarádky. S bramborami jsme počítali, četli, psali. Naučili jsme se o bramboře básničku. Teď už také víme, kde brambory rostou, jak a kdy se sklízejí, co se z nich vyrábí. Na čtvrtce nám vyrostl ,,strom bramborovník“.  Nejvíc nás bavila soutěž o nejkrásnější ,,Miss bramboru“.

 

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 1. C

Tak jsme se dočkali. Když jsme v Živé abecedě zvládli prvních 9 písmenek, dostali jsme od paní učitelky svůj SLABIKÁŘ. V něm nás čeká zvládnout zbylá písmenka abecedy. Už je umíme spojovat do slabik, čteme slova, věty. Až se tím ,,prokoušeme“, začneme si číst první pohádky, knížky.

 

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 1. C

Poznáváme písmenka, spojujeme je do slabik a slov a moc nás to baví. Dokážeme si už přečíst první slova, krátké věty. Snažíme se i napsat s, l… někomu to jde lépe, někomu to bude trvat déle, ale naučíme se to během první třídy všichni.

 

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 1. C

V rámci projektu ,,Zdravé zuby“ jsme se dozvěděli, jak o své zoubky správně pečovat. Budoucí paní doktorky zubařky nám nejprve ukázaly obrázky ošklivých a zkažených zubů. Potom nám vysvětlily, jak se o ně máme starat, abychom je měli zdravé a krásné. S nimi jsme si ve třídě zkusili zoubky dobře vyčistit.

 

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 1. C

Od 3. září 2018 jsou z nás opravdoví školáci. Máme nové kamarády, nové prostředí, novou paní učitelku. Učíme se samostatně pracovat, ale i pomáhat si navzájem. Začínáme poznávat a číst první písmenka, počítáme první příklady. V prvouce jsme si povídali o podzimu. Využili jsme krásných slunečných dní a šli jsme se učit ven. Poznávali jsme změny v přírodě, snažili se objevit co nejvíce jehličnatých a listnatých stromů, správně je pojmenovat, nalézt i plody a dobře je přiřadit.

 

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 1. C

Back to top