Třída 5.A

Od úterý 1. 12. nacházíme ve třídě každé ráno dopisy. Jsou od Andělky. Paní učitelka nám každý den přečte andělský dopis. V prvním dopise nás seznámila s příběhem Dorotky a Vincenta. Těšíme se, že spolu s nimi odhalíme tajemství Vánoc. V pátek 4. 12. nás navštívil Mikuláš s čerty. Mrzelo nás, že s nimi nepřišel anděl. Během pátku jsme měli čertovskou školu - procvičovali jsme úkoly z čertovského jazyka a čertovské počty. To se nám líbilo a dařilo se nám.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 2. A

V rámci projektových dní na téma LES jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. V centru Čtení a psaní jsme zjistili, proč mají kaštany pichlavou slupku a kdy slaví svůj svátek stromy. V centru matematika jsme díky správným výpočtům a znalosti abecedy sestavili správně podzimní obrázek. V centru Věda a objevy jsme si vytvořili lapbook o lese, zopakovali a prohloubili jsme si učivo o lesních živočiších, rostlinách a houbách. V centru ateliér jsme kreslili lesní krajinu s lesními skřítky. To nás bavilo. Také jsme byli na vycházce v lese poznávat rostliny.

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 2. A

V pondělí 7. 9. jsme navštívili městskou knihovnu, kde nás přivítal šašek a královna Abecedka. Předali jsme královně dary a splnili tři úkoly. Také jsme jí předvedli, jak umíme číst. Za splnění úkolů jsme byli všichni pasování na čtenáře.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 2. A

V pátek 11. září jsme jeli s paní učitelkou na školní výlet do muzea perníku. Navštívili jsme perníkovpu chaloupku, kde jsme se dozvěděli, jak to opravdu bylo s Jeníčkem a Mařenkou. Také jsme nahlédli do perníkářské dílny a prohlédli si nejrůznější výtvory z perníku. Kdo se nebál, mohl se v závěru prohlídky sklouznout do pekla.

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 2. A

V rámci projektového dne Zdravé zuby jsme se zabývali tématem zdraví našich zubů. Zjistili jsme, kolik zubů mají děti a kolik dospělí. Co je to chrup a jaký je rozdíl mezi chrupem mléčným a stálým. Zjistili jsme, co ovlivňuje zdraví našich zubů a další zajímavosti.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

Back to top