V rámci projektových dní na téma LES jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. V centru Čtení a psaní jsme zjistili, proč mají kaštany pichlavou slupku a kdy slaví svůj svátek stromy. V centru matematika jsme díky správným výpočtům a znalosti abecedy sestavili správně podzimní obrázek. V centru Věda a objevy jsme si vytvořili lapbook o lese, zopakovali a prohloubili jsme si učivo o lesních živočiších, rostlinách a houbách. V centru ateliér jsme kreslili lesní krajinu s lesními skřítky. To nás bavilo. Také jsme byli na vycházce v lese poznávat rostliny.

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 2. A

Back to top