Ceník obědů (cena za 1 oběd), platnost od 1. 9. 2022.

žáci 7 - 10 let                         35,-Kč
žáci 11 - 14 let   37,-Kč
žáci 15 let a více  40,-Kč
žáci jiných ZŠ a SŠ 40,-Kč
zaměstnanci školy 40,-Kč
cizí strávníci 85,-Kč

 

Podle vyhlášky 107/2005 MŠMT jsou žáci zařazováni do cenových skupin podle věku, nikoliv podle tříd, jako tomu bylo dosud.

Žák 4. třídy, který dosáhne 11 let ve školním roce, tj. od 1. 9. do 31. 8. musí být zařazen do vyšší cenové kategorie.

Žáci 8. a 9. tříd, kteří dosáhli 15 let ve školním roce, musí být též zařazeni do vyšší cenové kategorie.

 

Back to top