Výsledek obrázku pro VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „ZAČÍT SPOLU“Program Začít spolu je součástí mezinárodní sítě, jeho myšlenky jsou realizovány ve 30 zemích světa. Program je zaštítěn mezinárodní asociací ISSA (International Step by Step  Association).

V České republice je vzdělávací program Začít spolu se souhlasem MŠMT realizován od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 v základních školách. Na jeho  monitorování, evaluace a implementaci se podílí organizace STEP BY STEP ČR www.sbscr.cz. V současné době uplatňuje v různé míře metodiku programu Začít spolu více než  100 mateřských a 70 základních škol. Program svými východisky úzce koresponduje se současnými požadavky na výchovu a vzdělávání formulovanými v Rámcovém  vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Jeho metodika je v souvislosti s těmito oficiálními dokumenty  doporučována pro tvorbu školních a třídních vzdělávacích programů.

Back to top