Výsledek obrázku pro VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „ZAČÍT SPOLU“Program Začít spolu je součástí mezinárodní sítě, jeho myšlenky jsou realizovány ve 30 zemích světa. Program je zaštítěn mezinárodní asociací ISSA (International Step by Step  Association).

V České republice je vzdělávací program Začít spolu se souhlasem MŠMT realizován od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 v základních školách. Na jeho  monitorování, evaluace a implementaci se podílí organizace STEP BY STEP ČR www.sbscr.cz. V současné době uplatňuje v různé míře metodiku programu Začít spolu více než  100 mateřských a 70 základních škol. Program svými východisky úzce koresponduje se současnými požadavky na výchovu a vzdělávání formulovanými v Rámcovém  vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Jeho metodika je v souvislosti s těmito oficiálními dokumenty  doporučována pro tvorbu školních a třídních vzdělávacích programů.

Program Začít spolu je pedagogický přístup orientovaný na dítě spojující v sobě moderní pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými vzdělávacími postupy.

Od roku 2002 se začal klást velký důraz na měření kvality tohoto programu v mezinárodním kontextu. Tým odborníků z Evropy a Ameriky vytvořil pod záštitou mezinárodní Step by Step asociace Standardy programu (ISSA), které formulovaly požadavky na kvalitu práce učitele. Dokument je v současné době prezentován pod názvem „Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA“. Dokument je vymezen následujícími oblastmi výchovně vzdělávacího procesu:

  • Komunikace
  • Rodina a komunita
  • Inkluze, rozmanitost a demokratické hodnoty
  • Plánování a hodnocení
  • Výchovně vzdělávací strategie
  • Učební prostředí
  • Profesní rozvoj učitele

Každá oblast obsahuje několik kritérií, která jsou dále specifikována pozorovatelnými indikátory. Indikátory doplňuje rámec jejich obsahové náplně a je doplněn praktickými příklady, kterými lze indikátor naplňovat.

Hlavním smyslem tohoto dokumentu je umožnit učiteli snáze a průběžně vyhodnocovat svoji práci podle jasně daných kritérií, získat konkrétní zpětnou vazbu o oblasti, která ho v jeho dalším profesním rozvoji aktuálně zajímá a umožnit mu samostatně či s podporou plánovat další kroky a postupy, které povedou ke zvýšení kvality jeho práce.

Back to top