V rámci projektu Les jsme se vydali na procházku podzimním lesem, kde jsme ve skupinkách plnili různé úkoly a sbírali podle zadání přírodniny, o kterých jsme se učili v hodinách prvouky.

 

text a foto: Mgr. Mollingrová Vladislava, třídní učitelka 2. C

Back to top