Třída 9.B

15. listopadu jsme si ve škole připomněli 30. výročí sametové revoluce. Děti si zahrály na novináře z roku 1989 a ve skupinách sepsaly zprávu z této významné události a provedly rozhovor s Václavem Havlem. Mluvili jsme také o dalších významných osobnostech tohoto roku, připomněli některé písničky, symboly, hesla apod.

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 6. B

Děvčata z dramatického kroužku si letos nacvičila Werichovu pohádku Rozum a Štěstí. Svým rodičům a spolužákům ji předvedla v úterý 10. prosince při vánočních dílnách. K jejich vystoupení se přidaly i žákyně 8. B, které si připravily scénku na téma - škodlivost pohádek. Všem děkuji za zodpovědnou přípravu a perfektní herecké výkony.

text: Mgr. Blahnová Petra

foto: Mgr. Blahnová Petra, Mgr. Schmiedová Dagmar, Ing. Hadačová Jana

Dvě poslední říjnové TH měli možnost žáci 6. B předvést před ostatními svůj talent. Přesvědčili jsme se, že většina šesťáků umí čarovat, ale nechybí nám ani talenty sportovní, hudební, taneční... Děkuji všem žákům, kteří se nebáli a před třídou předvedli, co všechno umí.

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 6. B

V hodinách přírodopisu jsme probrali mikroskop a buňku. Následně jsme sami vytvořili vodní mikroskopický preparát z pokožky suknice cibule kuchyňské. Mikroskopem jsme pozorovali buňky této pokožky a zakreslili je.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

 

 

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 nám na hodinu přírodopisu přinesl Jonáš Kyselica ukázat kobylky. Kobylky jsou řádem hmyzu. Do tohoto řádu náleží nejen kobylky, ale i cvrčci a krtonožky. Samičky kobylek mají šavlovitě zahnuté kladélko. Sluchové ústrojí je umístěno na holeni 1. páru končetin. Od Jonáše jsme se dozvěděli, že kobylky žijí asi 6 měsíců.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu 

 

Back to top