V úterý jsme se vydali do lesa. Nejdříve jsme si podávali provázek a říkali jsme slova, která nás napadla, když se řekne les. Vytvořili jsme velkou pavučinu, kterou jsme rozstříhali, a zbyly nám jednotlivé části. Po té jsme dostali obrázky stromů, k tomu názvy, plody, listy. Ve skupinách jsme je řadili a pak jsme si řekli, co je na kterém obrázku. Další úkol byl, aby si každý našel šišku ze smrku, borovice a modřínu. Ty jsme porovnávali a při PČ jsme je vytvářeli na papír. Zhodnotili jsme naši práci, shrnuli jsme význam lesa a důležitost pro člověka. Víme, že les musíme chránit!!!

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 2. B

Back to top