V pátek 11. 3. 2022 nám Míša ukázala, jak se přenáší tlak v kapalině. Míša použila plastovou láhev s otvory, kterou naplnila vodou a uzavřela. Když stiskla plastovou láhev, voda vystřikovala všemi otvory přibližně stejně prudce a kolmo ke stěnám nádoby. Ověřili jsme si, že působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak. Tento poznatek se podle svého objevitele označuje jako Pascalův zákon. Míša a Martin vytvořili spojením injekčních stříkaček naplněných vodou model hydraulického zařízení. Hydraulická zařízení využívají přenosu tlaku v kapalinách. Přesvědčili jsme se, že kolikrát má jeden píst větší obsah průřezu než druhý, tolikrát větší tlakovou silou na něj kapalina působí.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top