I v letošním roce proběhla beseda s budoucími stomatology. Naše zuby nebyly u všech zcela dostatečně vyčištěné. Na to se musíme někteří ještě zaměřit. Ale za teoretické znalosti jsme byli pochváleni.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Back to top