Seznámení s novým literárním útvarem ve třídě i při besedě v městské knihovně. Poznali jsme několik regionálních i místní pověstí. Rozlišujeme pohádku od pověsti a báje.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Back to top