Ve výuce proběhl nejen Halloween, ale i dušičkové dopoledne – žáci by měli znát, jak se má uctívat památka zenulých.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Back to top