Ve čtvrtek 11. 5. jsme za krásného počasí měli možnost sledovat i krmit ovci a jehňata našeho pana školníka. V pátečním dopoledním projektovém vyučování jsme úkoly na dané téma plnili ve všech předmětech, což dokazují přiložené fotografie. Rodičům děkuji za spolupráci.

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Back to top