Páteční dobrodružná cesta za poznáním. Téma LES je široké a my jsme díky studentům ze SLŠ, kteří se nás ujali, prožili velmi poučné a zajímavé hodiny. Možnost vidět exponáty – stromů, šišek, zvěře, paroží – byla natolik pro nás překvapením, že jsme se nechtěli vzdálit a to jsme se ještě přemístili do úseku včelařství, sokolnictví či na nás v aule školy čekali trubači svými hudebními nástroji i vábič jelenů. Na úplný závěr jsme měli přichystaný oheň a tudíž nechybělo opékání v přírodě a my  jsme si  měli možnost zopakovat ekologické chování.

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Back to top