Nejprve jsme zaseli,…začali navštěvovat plavecký kurz,…učíme se o jarní přírodě,…snažíme se pracovat s ohledem na druhé,…nechyběly koledy a samozřejmě velikonoční tradice. 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Back to top