Poslední lekce kurzu bruslení byla výjimečná. Sportovní oblečení se proměnilo v masopustní masky, v kterých jsme si nejen zasoutěžili, ale i pěkně vydováděli při hudbě. Prostě správný masopustní rej! Rodičům děkuji spolu s dětmi nejen za pomoc, ale také za přípravu masek.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

 

Back to top