Žáci třídy nejen poznávali změny v přírodě, ale také se snažili objevit co nejvíce jehličnatých a listnatých stromů, správně je označit, nalézt i plody a správně je přiřadit. Kdo byl pozorný, objevil i jiné zajímavosti podzimního lesa. Práce ve skupinách byla zakončená ve třídě, žáci přinesené přírodniny třídili, přiřazovali a pojmenovávali. Ne každá skupina splnila úkoly v pracovních listech. Děti se stále učí pracovat společně, podle pravidel a pokouší se plnit zadané činnosti. Barevný podzimní les se všem líbil i když bylo zataženo a občas mrholilo.

Back to top