Poslední den ve škole v roce 2019 se nesl ve vánoční atmosféře. Nejdříve jsme se vypravili do kina na pohádku Hodinářův učeň. Potom jsme se ve třídě posadili k vánočnímu stromečku. Pozvání na besídku přijala i naše bývalá paní učitelka Javůrková, a to jsme byli moc rádi. Linda nás všechny přivítala a společně jsme si zazpívali několik vánočních koled. Natálka zahrála na flétnu a Eminka na klarinet. Linda zpívala a Deniska s Vojtíkem ji doprovázeli hrou na kytaru. Dušan zahrál několik skladeb na baryton a Matyáš na trubku. Potom si zahráli i společně. Jáchym se stal na chvíli kouzelníkem a Denča nás pobavila svými vtipy. Všechna vystoupení se moc povedla. Nakonec jsme si rozdávali dárečky, ochutnávali cukroví a společným přípitkem do nového jsme si popřáli hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

text a foto: Mgr. Dostálová Dagmar, třídní učitelka 5. A

Back to top