V měsíci listopadu jsme pracovali na projektu ENERGIE. Dozvěděli jsme se plno informací. Už víme, jaké druhy elektráren máme v ČR, co jsou obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie a jak a proč musíme energií šetřit. Každá skupinka vytvořila informační plakát k danému typu elektrárny a vyrobila její model.

text a foto: Mgr. Dostálová Dagmar, třídní učitelka 5. A

Back to top