V pátek 15. listopadu se na naší škole uskutečnil projektový den k 30. výročí sametové revoluce. V naší třídě jsme nejdříve zhlédli dva krátké animované filmy - co předcházelo revoluci a její průběh. Nejdůležitější pojmy jsme si napsali na tabuli. Potom jsme navštívili muzeum, kde jsme si prohlédli komentovanou výstavu - Sametová revoluce v Trutnově s dobovými fotografiemi z prvních demonstrací v našem městě a z návštěvy prezidenta Václava Havla. Výstava též připomněla odchod okupační sovětské armády a první demokratické volby. Před odchodem z muzea jsme si s průvodkyní vyplnili pracovní list. Ve škole nás navštívila děvčata z 9. A, která měla pro nás připravenou přínosnou prezentaci, video a křížovku. Na závěr jsme si ve skupinkách vyrobili plakát s nejdůležitějšími informacemi z celého dne. 

text a foto: Mgr. Dostálová Dagmar, třídní učitelka 5. A

Back to top