Od září se seznamujeme s písmenky, slabiky, slovy a čteme či tvoříme věty. Jsme schopni přečíst delší vyprávění a dokážeme o něm vyprávět. Učíme se orientovat v textu a seznamujeme se s prvními knížkami. Odměnou za naše celoroční snažení nám bylo Pasování na čtenáře, které pro nás připravila královna Abecedky a její šašek.

Celé dopoledne, 19. 5. 2017,  jsme dokazovali, že jsme hodni být pasováni na opravdového čtenáře, čekaly nás nelehké úkoly. Dařilo se nám a slavnostně nám byla předána placka Čtenáře a záložka do našich knih. HURÁÁÁ!

 

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B

Back to top