Žáci sedmých tříd pracovali v průběhu února a března 2023 na úkolu, který se týkal krystalizace nasyceného roztoku chloridu sodného (kuchyňské soli). Krystalizace je schopnost látek vylučovat se z roztoků v podobě krystalů. Žáci si připravili nasycený roztok chloridu sodného, tento roztok následně postavili v otevřené sklenici na bezpečné místo a nechali volně odpařovat kapalinu. V průměru po dobu cca dvaceti dnů žáci zaznamenávali (popis + fotografie), jak se kapalina odpařuje a sůl krystalizuje. Výsledky svého pozorování následně uložili do kurzu chemie v Classroomu. Některé práce byly velmi zdařilé.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top