Třída 7.C

V úterý 11. října jsme poprvé navštívili Městskou knihovnu v Trutnově. Nejdříve jsme se pohodlně usadili mezi plné police knížek na barevné "lentilky", společně jsme přicházeli na to, proč existují knihovny, proč si knížky vlastně půjčujeme a jak o ně správně pečujeme. Poté jsme se nedočkavě rozutekli mezi lákavé knížky, kterými jsme listovali a do mnohých se i začetli. Strávili jsme tam velmi příjemný čas a těšíme se na další návštěvu.

V pátek 16. září jsme se vydali na ZŠ Komenského, kde jsme se seznamovali s pravidly bezpečného chování chodců a cyklistů.
Smyslem tohoto projektu bylo aktivně zapojit žáky prvních tříd do nácviku bezpečného pohybu v silničním provozu. Žáci byli zábavnou formou proškoleni o tom, jak se mají chovat a na co si například dát pozor při cestě do školy i během volnočasových aktivit.
Čekaly nás čtyři stanoviště, kde jsme si ověřili, že se umíme v autě připoutat, že známe různé druhy reflexních prvků, a že víme, jak se chránit při jízdě na kole. Někteří z nás si poprvé mohli vyzkoušet první pomoc na figuríně.
Na svých stanovištích nás přivítali policisté a hasiči s plným vybavením.
Celé dopoledne nás provázeli zábavní moderátoři a dostali jsme tu možnost zhlédnout jedinečnou exhibici mistra světa na kole BMX.

Seznámili jsme se se školou a našli jsme si nové kamarády. Poznáváme, co je to vyučování, jak trávit přestávky a co si máme přinést každý den do školy. Začínáme se orientovat v rozvrhu. Uvolňujeme ruce a prstíky, hledáme shodné a rozdílné znaky, určujeme počty, cvičíme, zpíváme a tvoříme. Slavíme první poprvé - domácí úkol, pochvaly, známky, ...

Back to top