Třída 7.C

Na pondělí 5.12. jsme se moc těšili a trochu se zároveň báli. Jak jsme očekávali, zavítal k nám do třídy Mikuláš, andělé, čerti a sám Lucifer. Naštěstí jsme všichni většinu roku hodní, zazpívali jsme písničku a čert si nikoho do pekla nemusel odnášet. Lucifer nám ve třídě nechal uhlík, který zčervená vždy, když by přeci jen někdo potřeboval připomenout, jak čerti vypadají a jak rychle se k nám z pekla dostanou. Mikuláš nás obdaroval sladkou odměnou a my jsme byli celý den hodní jako andílci.

8.12. v naší třídě proběhly etické dílny "Buďme kamarádi". Povídali jsme si s paní lektorkou a maňáskem Zajdou o kamarádství. Připomněli jsme si, jak se máme chovat ke kamarádům, ověřili, jestli zvládneme správně reagovat na ošklivé chování a podpořili naše kamarádství. Víme, že se máme ke všem chovat hezky, mluvit hezky a nemáme si ubližovat.

31.10. na nás čekala škola plná strašidel. Halloweenský den jsme strávili v převlecích a náramně si ho užili. Děkujeme rodičům za pomoc s vymýšlením převleků a výzdoby.

10.11. jsme se účastnili programu "Co skrývá popelnice" ve středisku ekologické výchovy v Horním Maršově. Seznamovali jsme se s odpadovou problematikou, zjistili jsme, jak dlouho se různé druhy odpadu rozkládají, už víme, co znamená slovo recyklace, zamysleli jsme se nad tím, jak můžeme sami pomáhat životnímu prostředí. Před odjezdem zpět do školy nám nachumelilo, tak jsme si užili i prvního sněhu:).

V pátek 14. října jsme se vydali společně s dětmi a paní učitelkou z 1.B na dlouhou procházku podzimní krajinou. Předem jsme se rozdělili na skupinky a podle zadaných úkolů jsme hledali plody s listy určitých stromů či keřů. Úkoly jsme hravě zvládli, vše poznali, a nejen to, pozorovali jsme přírodu ukládající se k zimnímu spánku, podzimně zbarvené listy, a měli jsme štěstí i na poznávání hub zblízka.

Back to top