V pátek 25. 3. 2022 jsme se vypravili do Vrchlabí, kde jsme se v KCEV Krtek seznámili s oběhem látek v přírodě v programu „Koloběh života nejen v Krkonoších“. Nejprve jsme si povídali o krajině Krkonoš a o vztazích mezi neživou přírodou a organismy a mezi organismy navzájem. Vysvětlili jsme si vztahy v potravní pyramidě, jejíž základ tvoří anorganický svět a na vrcholu stojí karnivoři. Producenti v procesu fotosyntézy produkují glukózu a kyslík. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o parazitech a rozkladačích. V další části programu jsme se seznámili s životem ve vermikompostéru. Program jsme zakončili hrou, při které jsme hledali a vyměňovali kartičky, ze kterých jsme skládali potravní řetězec. Počasí nám přálo, část hry proto probíhala i v okolí KCEV Krtek.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Back to top