V hodinách přírodopisu jsme rozdělili měkkýše do 3 tříd: plži, mlži a hlavonožci. Některé zástupce jsme poznali už v průběhu výuky. S dalšími zástupci jsme se seznámili díky ukázkám schránek měkkýšů od spolužáků. Prohlédli jsme si ulity hlemýždě zahradního, páskovky keřové, křídlatce, ostranky, šišana, zavinutce, homolice nebo oblovky. Dále jsme viděli lastury mlžů, např. srdcovky, hřebenatky, slávky nebo škeble rybničné. David nám přinesl ukázat i sépiovou kost.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Back to top