V hodinách přírodopisu jsme probrali pěvce. Žáci 7. A si připravili samostatné práce o semenožravých, hmyzožravých a všežravých pěvcích. Následovalo poznávání pěvců.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Back to top