První říjnový den byl krásný a my jsme ho využili k výuce na čerstvém vzduchu. Cestou do lesa jsme si připomněli zásady bezpečnosti, upevnili jsme si znalost dopravních značek v blízkosti školy. Nabyté vědomosti z učebnice jsme si ověřovali prakticky. Venku jsme nejenom počítali, ale hlavně jsme poznávali stromy, jejich plody, kořenové systémy, zbarvení listů. Poslouchali jsme zvuky zvířat a vnímali klid a atmosféru lesního prostředí. Během dopoledne jsme viděli i práci lesníků. Stále jsme byli v pohybu, zadané úkoly řešili společně. Už se moc těšíme na další takový den.

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 2. C

Back to top