Celý první školní rok jsme se pilně učili písmenko po písmenku. Umíme je číst i psát. Skládáme je do slabik, slov, vět. Začali jsme si číst své první knížky a z prázdnin budeme umět napsat pozdrav. A všem svým mladším kamarádům vzkazujeme: ,,Nebojte se, abeceda, to nic není, my vás vezmeme do učení…“

 

text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 1. C

Back to top