Během měsíce května jsme se v hodinách ČJ, M, Prv, Vv, Pč věnovali projektu – Vlněný den. Pracovali jsme s textem, třídili zvířata do skupin, počítali s klubíčky, vyráběli beránky a ovečky. Dozvěděli jsme se, jak se ovce stříhají, čím jsou pro člověka užitečné. Práce na tématu se nám dařila a moc nás bavila.

 

text a foto: Mgr. Brádlerová Miloslava, třídní učitelka 2. C

Back to top