Třída 5.B

Práce s  Živou abecedou je za námi! Teď už se stáváme opravdovými čtenáři, a proto nám dnes paní učitelka rozdala naši první knihu – Slabikář. Mnoho zdaru při čtení slov a vět!

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

V průběhu měsíce října jsme nacvičovali spolupráci dětí ve dvojicích a postupně i ve skupinách. Začátkem listopadu jsme se pustili do naší první práce v centrech aktivit. Děti si vyzkoušely čtení slabik v centru čtení a psaní, vystřihování a lepení obrázků v centru vědy a objevů a tvoření příkladů v centru matematiky. Závěrem dne se jim velmi pěkně podařilo svoji činnost ohodnotit v hodnotícím kruhu.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Bylo nádherné počasí, a tak jsme vyrazili do lesa zkoumat a prohlížet si podzimní přírodu. Hledali jsme různé listy a přírodniny, povídali si o rostlinách a zvířatech, plnili jsme připravené úkoly.  Po návratu do školy jsme ve třídě uspořádali malou výstavu našich „úlovků“ a svoje znalosti jsme zaznamenali do pracovního listu, který uložíme v našem portfoliu.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Pátek před podzimními prázdninami jsme si užili ve znamení duchů, dýní, netopýrů a strašidel. V tělocvičně jsme ve skupinách plnili různé úkoly. Paní asistentka nám vyprávěla příběh o Jackovi a také o tom, jak se slaví Halloween v Anglii. Ve třídě jsme vyplňovali a vybarvovali halloweenské pracovní listy a v závěru dne jsme si řekli, co nás překvapilo, udivilo, vystrašilo, potěšilo a rozzlobilo. Nyní nás čeká povídání o svátku „Dušiček“ a o tom, co děláme na „Dušičky“ v naší zemi.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Už celý měsíc jsme školáci! Co jsme se naučili?

-Seznámili jsme se s novými kamarády, s paní učitelkou i paní vychovatelkou.

-Umíme se orientovat v budově školy – najdeme svou třídu, šatnu, jídelnu, družinu, toalety i tělocvičnu.

- Známe a dodržujeme pravidla naší školy, víme jak se chovat při hodině a o přestávkách.

- Dokážeme si s pomocí rodičů připravit věci do aktovky, plníme domácí úkoly.

- Napočítáme do 5, poznáme číslice 1 – 5.

- Čteme písmena M, A a začínáme číst první slabiky.

- Při psaní umíme správně sedět a držet tužku.

- Vyprávíme si a čteme pohádky.

- Učíme se naslouchat druhým.

- Cvičíme spolupráci ve dvojicích.

 

Hodně energie a radosti do další práce dětem i rodičům přeje třídní učitelka Helena Nemanská.

 

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Back to top