Třída 5.B

Poprvé jsme se vydali na cestu ze školy a to do muzea. Byla tam připravena expozice, která se týkala pěstování a zpracování lnu. Ten se pěstoval právě v okolí Trutnova. Paní průvodkyně nám vyprávěla pohádku „ Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Prohlídli jsme si obrázky z knížky, kde jsme viděli, co všechno musel krtek udělat pro to, aby měl kalhotky. A takhle podobně to bylo i v továrnách, kde se len zpracovával. Bohužel, dnes už se len nepěstuje a továrny na zpracování lnu už zde nejsou. Ale výstava pro nás byla moc zajímavá.

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 1. B

2. září jsme se všichni sešli na dvoře školy. Někteří se moc těšili, někteří ne. Byl to pro všechny „Velký den“. Nejdříve nás přivítal pan ředitel Mgr. Jiří Paták, pak pan starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec. Ze dvora jsme společně odešli s rodiči, prarodiči a s paní učitelkou do třídy. Tam jsme se přivítali, posadili se do lavic a seznamovali se pomocí hledání svých jmen. Když odešli rodiče do družiny, chvíli jsme si povídali. Na konec jsme se rozloučili a odešli s rodiči.  A od té doby jsme „ŠKOLÁCI!!!“

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 1. B

Back to top