5. prosince chodí Mikuláš, čert a anděl. I ve škole nás navštívil. Trochu jsme se někteří báli, jaký bude čert a jestli jsme byli hodní. Za dveřmi to zazvonilo, na dveře zabouchalo a pak se v nich objevil Mikuláš, čerti a andělé. Mikuláš k nám promlouval, jestli jsme se hezky chovali, čert nás pozoroval. Když jsme společně zazpívali písničku Mik, Mik, Mikuláš….dostali jsme balíček čokoládových Mikulášů jako odměnu. Slíbili jsme (někteří!!), že se trochu polepšíme, aby se k nám nemusel vracet. Řekl nám, že se za rok na nás přijde podívat!! Už se na něho těšíme!

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 1. B

Back to top