Někteří prvňáčků přijali pozvání a navštívili školu ještě v podvečer, po vyučování. Paní vychovatelky ze školní družiny a některé paní učitelky si pro nás připravily tajemnou procházku naší školy. Plnili jsme různé úkoly a v závěru byla připravená malá odměna.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka

Back to top