Třída 2.C

V době před očekávanými svátky jsme pokračovali v učení, ale také došlo i na výrobu dárků pro rodiče. Vánoční hvězdičky z ovčí vlny ozdobily vánoční stromečky žáčků naší 1. C. Pro rodiče jsme nachystaly vánoční rámečky. Při učení nám nově pomáhá krokovací pás a i v prosinci jsme pokračovali v práci v centrech aktivit.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 1. C

Období těsně před vánočními prázdninami jsme v 1. C vyplnili návštěvou výstavy Muzea Podkrkonoší. Výstava s názvem „Štědrej večer nastal“, představila prvňáčkům Vánoce tak, jak je slavili naši předkové. Seznámili jsme se s některými předvánočními a vánočními lidovými obyčeji a zvyky, typickými pro oblast Krkonoš a Podkrkonoší v 19. a 20. století.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 1. C

V předvánočním čase jsme s radostí přijali pozvání paní učitelky Jany na výrobu skleněných vánočních ozdob. Každý žák naší třídy si mohl vyzkoušet vyfouknout sklo do tvaru kouličky nebo rampouchu a po vychladnutí ozdobu dekorovat třpytkami. Díky tomu jsme získali představu o ruční výrobě skleněných vánočních ozdob a naše výrobky mohou zdobit domácnosti prvňáčků.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 1. C

V předvánočním čase jsme zavítali do Kostela Narození Panny Marie v Trutnově. Z příběhu, který pro návštěvníky farnost připravila, jsme se dozvěděli něco z příběhu o životě Ježíška.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 1. C

V rámci primární prevence se naše třída zúčastnila programu s názvem „Buďme kamarádi“. Děti si v programu zopakovaly důležité principy dobrého kamarádství a jejich aplikaci. Naučily se postavit vůči chování, vedoucímu k šikaně, projevit své emoce a potřeby, vcítit se do emocí druhých. Programem děti provázela velká maňásková loutka, se kterou si děti povídali o kamarádství. Vyzkoušely si, jak správně reagovat na ošklivé chování. Společné hry děti povzbudily k vzájemným pozitivním vztahům. Realizace programu v první třídě žáčkům shrnula a potvrdila informace, které od začátku školního roku dostávají a následně se je snaží aplikovat při práci v kolektivu spolužáků.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 1. C

Back to top