Třída 2.A

Konec října a začátek listopadu je staletí věnován oslavám zesnulých. V každé kultuře jsou jiné zvyky, poslední roky se prolínají různé obyčeje.

Dnes jsme si vysvětlili rozdíl mezi svátkem Halloween a Dušičkami neboli Svátkem zesnulých.

Ten se slaví den po Slavnosti Všech svatých, tedy 2. listopadu. Je to den, kdy se navštěvují hřbitovy. Na rozdíl od Halloweenu to ale moc veselý svátek plný barev není. Nad hroby lidé stojí smutně a tiše vzpomínají na zesnulé…

My jsme si vyzkoušeli obojí zavzpomínali jsme, rozsvítili lucerničky, převlékli se do masek a celý den jsme si náramně užili. Děkujeme rodičům, kteří nám s přípravou pomohli.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Pracujeme ve dvojicích a čtveřicích. Tvoříme pravidla pro společnou práci a příjemné soužití. Připravujeme se na práci v centrech aktivit. Bádáme i mimo školu.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Celý měsíc jsme se věnovali vzájemnému poznávání a sebepoznání. Hrajeme hry na jména, představujeme se v kruhu. Vyprávíme o sobě, oceňujeme a chválíme dobré skutky a vzájemnou pomoc. Učíme se vzájemné komunikaci. V případě prvních nezdarů hledáme příčinu.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Back to top