• foto-skoly1
loading...

Jednou za rok, kdy slunce osvětluje cesty svými zlatými paprsky, a zpívající ptáci dávají znamení návratu jara, se naše školní družina proměnila ve Veselý karneval plný záhad a kouzel. Do naší školní tělocvičny se dostavilo bezmála 160 dětí ŠD s pestrými maskami na tvářích, které skrývaly tajemné příběhy a pohádkové postavy. Každý žák přišel s jedinečnou maskou, která z něj udělala hrdinu svého vlastního příběhu. Naše cesta za dobrodružstvím začala průvodem masek.  Hudba nás provázela na této kouzelné cestě a zpříjemňovala nám každý krok. Během karnevalu jsme se zapojili do různých soutěží, které nám přinesly spoustu zábavy a smíchu. Největší radost však přineslo vyhlášení nejkrásnější masky v každém oddělení, kde jsme mohli ocenit šikovnost a kreativitu. Velký dík patří vychovatelkám, které nám umožnily prožít tento nezapomenutelný zážitek a postaraly se o vytvoření pohádkové říše. Naší vděčnost však nesmíme zapomenout vyslovit ani moderátorovi, který nám pomáhal udržet program v chodu a dodával události správnou atmosféru. Zvláštní uznání si zaslouží paní Romana Hurdálková, která se postarala o velmi detailní a propracovanou přípravu celého karnevalu. Masopustní karneval ve školní družině byl nejen o zábavě a veselí, ale také o spojení a přátelství, které sdílíme jako jeden velký tým. Tato událost nám připomněla důležitost společného oslavování a radosti ze setkání, které nás posiluje jako komunitu. Těšíme se na další společné dobrodružství, které nám přinese budoucnost, a děkujeme všem, kteří se podíleli na vytvoření tohoto kouzelného dne plného zábavy a přátelství.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text: paní Karajani Pavlína, vychovatelka 1. odd. ŠD

foto:Fišer Ilja

Back to top