• foto-skoly1
loading...

 

 

Zápis bude rozdělen na online a prezenční část.

 

 

 

 

1. Online část:

- zákonný zástupce vyplní zápisový lístek

- v termínu od 15. 3. do 29. 3. 2024 bude online formulář aktivní

- pro vyplnění online formuláře klikněte ZDE

 

2. Prezenční část:

- se bude konat na ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38

- v termínech:

a) 4. 4. 2024 od 15:00 do 18:00 (čtvrtek)

b) 5. 4. 2024 od 15:00 do 18:00 (pátek)

 

Prosazujeme: učení pro život.

 

Plánujeme: v souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 příspěvkové organizace, že ve školním roce 2023/2024 otevře 3 první třídy, kde bude výuka probíhat v programu „Začít spolu“.

 

Kritéria přijetí žáka do 1. ročníku:

1. Zákonný zástupce má zájem, aby se jeho dítě vzdělávalo v programu „Začít spolu“.

2. Zákonný zástupce žáka je obeznámen a v plné míře bude respektovat obsah Školního vzdělávacího programu včetně kurzů, venkovních přestávek a venkovní výuky.

3. Dítě vykoná zápis do 1. třídy na ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38.

4. Trvalé bydliště dítěte spadá pod školský obvodu Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38.

5. Sourozenec, který naši školu navštěvuje.

 

Nabízíme:

1. Výuku v programu Začít spolu: den ve třídě Začít spolufotogalerie a videa.

2. Začít spolu v kostce, akce pro rodiče budoucích prvňáčků. Setkání se uskuteční 21. 3. 2024. Bližší informace ZDE.

3. Předškolní přípravu dětí - Předškoláček. Zahájení projektu 9. 5. 2024. Bližší informace ZDE.

4. Posílení čtenářské gramotnosti žáků.

5. Rozvoj žáků prostřednictvím školních projektů.

6. Školní družinu s provozem 6:30 až 17:00 hodin.

7. Širokou nabídku zájmových kroužků.

8. Sportovně turistické a tematické kurzy.

9. Ozdravné pobyty u moře a další.

 

S sebou přinést:

1. Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

2. V případě žádosti o odklad školní docházky vyjádření PPP, dětského lékaře a vyplněnou žádost ZDE.

 

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS., zástupce ředitele

Back to top