• skola_zima_com_2_m
loading...

- termín: 20. 4. 2023 (čtvrtek)

- čas: 15:00 až 16:00

- místo: budova ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38

- forma: prezenční

 

 

 

Prosazujeme: učení pro život.

 

Plánujeme: v souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 příspěvkové organizace, že ve školním roce 2023/2024 otevře 3 první třídy, kde bude výuka probíhat v programu „Začít spolu“.

 

Kritéria přijetí žáka do 1. ročníku:

1. Zákonný zástupce má zájem, aby se jeho dítě vzdělávalo v programu „Začít spolu“.

2. Zákonný zástupce žáka je obeznámen a v plné míře bude respektovat obsah Školního vzdělávacího programu včetně kurzů, venkovních přestávek a venkovní výuky.

3. Dítě vykoná zápis do 1. třídy na ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38.

4. Trvalé bydliště dítěte spadá pod školský obvodu Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38.

5. Sourozenec, který naši školu navštěvuje.

 

Nabízíme:

1. Výuku v programu Začít spolu: den ve třídě Začít spolufotogalerie a videa.

2. Posílení čtenářské gramotnosti žáků.

3. Rozvoj žáků prostřednictvím školních projektů.

4. Školní družinu s provozem 6:30 až 17:00 hodin.

5. Širokou nabídku zájmových kroužků.

6. Sportovně turistické a tematické kurzy.

7. Ozdravné pobyty u moře a další.

8. Předškolní přípravu dětí - Předškoláček.

9. Baseballovou přípravku pod vedením zkušených trenérů.

 

S sebou přinést:

1. Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

2. V případě žádosti o odklad školní docházky vyjádření PPP, dětského lékaře a vyplněnou žádost ZDE.

 

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS., zástupce ředitele

Back to top