Během března pracovaly děti společně na dvou tématech - život a reformy Marie Terezie a národní obrození. Spolupráce ve skupinách se jim většinou daří, učí se správně si rozvrhnout a naplánovat práci, aby v daném čase stihly dokončit svůj výtvor a poté ho před ostatními prezentovat.

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 5. B

Back to top