Žáci u letadla si připomněli 17. listopad 1989 po svém. Ve spolupráci s městkou policií si vyzkoušeli atmosféru jako před 30 lety na vlastní kůži. Společně se svými učiteli se na tento okamžik pečlivě připravovali nejdříve výrobou transparentů s pádnými hesly a karafiátů, ale také povídáním s učiteli, kteří jim atmosféru před 30 lety přiblížili a vysvětlili. Žáci o spolupráci s městskou policií nevěděli a o to byli více překvapeni jejich příjezdem a zásahem. Při demonstraci na školním dvoře přijelo za zvuku majáků policejní auto, které demonstrantům zatarasilo cestu při průchodu. Vyběhli těžkooděnci se štíty a pod řízením velitele zásahu začali demonstranty vyzývat k ukončení činnosti a poté postupně vytlačovat. Naši žáci se však nedali zastrašit a pokojným způsobem za skandování hesel „nechceme násilí“ nebo „máme holé ruce“ či předáváním karafiátů zásahové jednotce dávali najevo svůj nesouhlas s policejním zásahem. Nakonec byli dva žáci odvlečeni do policejního antonu. Po ukázce událostí ze 17. listopadu 1989 si všichni žáci mohli prohlédnout výstroj pořádkové jednotky městské policie, podebatovat se strážníky i s velitelem a zeptat se na vše, co je zajímalo … a že toho nebylo málo.

Tímto bychom také chtěli jménem svým, ale hlavně jménem dětí poděkovat vedení školy a všem zúčastněným strážníkům městské policie za ochotu, vstřícnost a spolupráci.  

 

text: RNDr. Teichmann Jiří, garant akce

foto: pan Šálek Miloš

Back to top